polisbilar

Centrum för polisforskning och utveckling

Centrum för polisforskning och utveckling är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linnéuniversitetet. Ambitionen är att vara ett nationellt centrum för praktiknära polisforskning och en vetenskaplig resurs för Polismyndigheten.

Syftet med centrat är:

  • att etablera en stark forskningsmiljö som genom egenproducerad forskning blir ett nationellt centrum för polisforskning
  • att utveckla samhällsrelevansen och den professionella kunskapen på forskningsområdet i ett nära samarbete med partners/aktörer som arbetar med eller nära polisiärt arbete
  • att långsiktigt kvalitetssäkra polisforskning vid Linnéuniversitetet
  • att skapa förutsättningar för en nationellt samlad och kreativ forskning inom polisiärt arbete med internationell samverkan.

Referensgruppen gruppen ska bestå av fem disputerade personer som ska ha följande funktioner:

  • Föreståndare, leder det övergripande arbetet, tillsvidareanställd vid institutionen för polisiärt arbete
  • Vetenskaplig ledare, ansvarar för vetenskaplig kvalitet
  • Biträdande föreståndare, tillsvidareanställd vid institutionen för polisiärt arbete
  • Koordinator, ansvarar för pågående projekt, tillsvidareanställd vid institutionen för polisiärt arbete
  • Extern ledamot, tillsvidareanställd vid en annan fakultet, Linnéuniversitetet.

Mandatperioden är på två år.

Läs mer om Centrum för polisforskning och utveckling här!