Institutionen för idrottsvetenskap

På institutionen för idrottsvetenskap finns ämnet idrottsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt
Anna Melin

Prefektstöd
Magdalena Nordfjell

_______________________________________________

Programledare

Coaching and Sport Management: Daniel Bjärsholm
Idrottsvetarprogrammet: Sofia Ryman Augustsson
Idrottsvetenskap, masterprogam: Jesper Andreasson

_______________________________________________

Ekonomi och personal

Ekonomer
Sabina Bengtsson
Bodil Rönn (projektekonomi)

Leverantörsfakturor, Primula och inköp
Marie Danielsson

HR-partner
Oskar Sandgren

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Carolina Brorsson (Kalmar och Växjö)

Studie- och yrkesvägledare
Anita Gustafsson (Kalmar) 
Britt-Inger Nilsson (Växjö)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Tove Nordén (forskningskommunikation)
Christina Karlsson (tf ledningsstöd)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Maria Barath (koordinator)
Carolina Brorsson (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
Jennie Aagesson (Kalmar)
Lynn Rudholm (Växjö)

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Adem Ceric (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: id@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: I Växjö finns vi i hus J och i Kalmar i hus Radix.

 

Personal på institutionen för idrottsvetenskap