Ämnesguide Polisutbildningen

Tips på länkar och ny litteratur skickas till ub-undervisning@lnu.se

Här är länken direkt till PAs ämnesguide:

http://libguides.lnu.se/polisutbildningen/