Institutioner vid FSV

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner.