Institutioner vid FSV

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns åtta institutioner.