Institutionen för didaktik och lärares praktik

På institutionen för didaktik och lärares praktik finns huvudområdena didaktik och utbildningsvetenskap.

Den övervägande delen av undervisningen på institutionen för didaktik och lärares praktik utgörs av kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) i lärarutbildningsprogrammen. Dessa UVK-kurser handlar bland annat om läroplansteori och (allmän)didaktik, kunskap och lärande, förskolans och skolans värdegrundsuppdrag samt verksamhetsförlagd utbildning

Institutionens huvudsakliga forskningsverksamhet bedrivs inom forskningsfälten värdepedagogik, läroplansteori, barndomsstudier samt lärares arbete.

Förutom grundutbildning tar vi oss an skolutvecklingsfrågor och kompetensutvecklingsinsatser (kvalitetsarbete) enligt uppdrag från stat, kommuner och enskilda skolor.

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Mattias Lundin

Biträdande prefekter
Charlotte Silander
Elisabeth Frank

Prefektstöd
Ingela Bengtsson

_______________________________________________

Studierektorer

Gunilla Gunnarsson: yrkeslärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och KPU
Kristina Henriksson: grundlärarprogrammet, inkl inriktning FRI
Birgitta Söderlund Wijk: förskollärarprogrammet

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Susann Paulsson (Växjö)
Marika Danielsson (Kalmar)

Ekonomer
Vakant
Bodil Rönn (projektekonomi)

Leverantörsfakturor och inköpsansvarig
Marie Danielsson

Primula
Linda Persson

HR-partner
Karolina Österdahl, ansvarar för frågor som är relaterade till din anställning såsom anställningsformer och ledigheter

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Per Bjellert (Kalmar)
Magdalena Nordfjell (Växjö)

Studie- och yrkesvägledare 
Gustav Henrysson (LUB, Kalmar)
Annelie Lindahl (LUB, Växjö)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Tove Nordén (forskningskommunikation)
Christina Karlsson (tf ledningsstöd)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Charlotte Silander (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
Jennie Aagesson (Kalmar)
Lynn Rudholm (Växjö)

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic eller vaktmastare.kalmar@lnu.se (Kalmar)
Lars-Håkan Petersson eller vaktmastare.vaxjo@lnu.se (Växjö)

_______________________________________________

Är du osäker på vem du ska kontakta på institutionen för didaktik och lärare, maila till dlp@lnu.se!

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: dlp@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokaler: Hus F (Växjö), Hus Radix, Pedalstråket (Kalmar).

 

Personal på insitutionen för didaktik och lärares praktik