Institutionen för didaktik och lärares praktik

På institutionen för didaktik och lärares praktik finns huvudområdena didaktik och utbildningsvetenskap.

Den övervägande delen av undervisningen på institutionen för didaktik och lärares praktik utgörs av kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) i lärarutbildningsprogrammen. Dessa UVK-kurser handlar bland annat om läroplansteori och (allmän)didaktik, kunskap och lärande, förskolans och skolans värdegrundsuppdrag samt verksamhetsförlagd utbildning

Institutionens huvudsakliga forskningsverksamhet bedrivs inom forskningsfälten värdepedagogik, läroplansteori, barndomsstudier samt lärares arbete.

Förutom grundutbildning tar vi oss an skolutvecklingsfrågor och kompetensutvecklingsinsatser (kvalitetsarbete) enligt uppdrag från stat, kommuner och enskilda skolor.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt
Marika Danielsson

Prefektstöd
Magdalena Nordfjell

_______________________________________________

Studierektorer och programledare

Gunilla Gunnarsson: yrkeslärarprogrammet, ämneslärarprogrammet och KPU
Kristina Henriksson: grundlärarprogrammet, inkl inriktning FRI
Birgitta Söderlund Wijk: förskollärarprogrammet

Mattias Lundin: programledare för Professionsprogrammet i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare/verksamhetssamordnare
Susanne Sand Schneider (Växjö)
Marika Danielsson (Kalmar)

Ekonom
Dannijel Nygren Abrezol

Leverantörsfakturor
Marie Danielsson

Primula
Linda Persson

HR-partner
Karolina Österdahl, ansvarar för frågor som är relaterade till din anställning såsom anställningsformer och ledigheter

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Per Bjellert (Kalmar)
Magdalena Nordfjell (Växjö)

Studie- och yrkesvägledare 
Gustav Henrysson (LUB, Kalmar)
Annelie Lindahl (LUB, Växjö)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, extern- och forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Charlotte Silander (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic eller vaktmastare.kalmar@lnu.se (Kalmar)
Lars-Håkan Petersson eller vaktmastare.vaxjo@lnu.se (Växjö)

_______________________________________________

Är du osäker på vem du ska kontakta på institutionen för didaktik och lärare, maila till dlp@lnu.se!

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: dlp@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokaler: Hus F (Växjö), Hus Radix, Pedalstråket (Kalmar).

 

Personal på insitutionen för didaktik och lärares praktik