Institutionen för idrottsvetenskap

På institutionen för idrottsvetenskap finns ämnet idrottsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt
Anna Melin

Prefektstöd
Magdalena Nordfjell

_______________________________________________

Programledare

Coaching and Sport Management: Daniel Bjärsholm
Idrottsvetarprogrammet: Sofia Ryman Augustsson
Idrottsvetenskap, masterprogam: Jesper Andreasson

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Ekonomer
Vakant
Bodil Rönn (projektekonomi)

Leverantörsfakturor, Primula och inköp
Marie Danielsson

HR-partner
Oskar Sandgren

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Carolina Brorsson (Kalmar och Växjö)

Studie- och yrkesvägledare
Anita Gustafsson (Kalmar) 
Britt-Inger Nilsson (Växjö)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Tove Nordén (forskningskommunikation)
Christina Karlsson (tf ledningsstöd)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Daniel Bjärsholm och Susanne Linnér (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
Jennie Aagesson (Kalmar)
Lynn Rudholm (Växjö)

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Adem Ceric (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: id@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: I Växjö finns vi i hus J och i Kalmar i hus Radix.

 

Personal på institutionen för idrottsvetenskap