Institutionen för idrottsvetenskap

På institutionen för idrottsvetenskap finns ämnet idrottsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Tf prefekt
Anna Melin

Biträdande prefekt
Daniel Bjärsholm

Prefektstöd
Magdalena Nordfjell

_______________________________________________

Programledare

Coaching and Sport Management: Daniel Bjärsholm
Idrottsvetarprogrammet: Sofia Ryman Augustsson
Idrottsvetenskap, masterprogam: Jesper Augustsson

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Ekonom
Bodil Rönn

Leverantörsfakturor, Primula och inköp
Marie Danielsson

HR-partner
Oskar Sandgren

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Christine Elingfors

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Carolina Brorsson (Kalmar och Växjö)

Studie- och yrkesvägledare
Kim Robertsson

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Anders Runesson, (FSV:s KOM-partner, främst forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Göran Gerdin, Jørgen Kjaer, och Haris Pojskic (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Adem Ceric (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: id@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: I Växjö finns vi i hus J och i Kalmar i hus Radix.

 

Personal på institutionen för idrottsvetenskap