Institutionen för idrottsvetenskap

På institutionen för idrottsvetenskap finns ämnet idrottsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt
Madeleine Ahlgren

Prefektstöd
Valeria Fernández Ocón

_______________________________________________

Programledare

Coaching and Sport Management: Jørgen Kjær och Niklas Hafen
Idrottsvetarprogrammet: Sofia Ryman Augustsson
Idrottsvetenskap, masterprogram: Jesper Augustsson

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Madeleine Ahlgren

Ekonom
Bodil Rönn

Primula
Mostafa Mohammad

Leverantörsfakturor samt kvitton för utlägg
Marie Danielsson
Linda Persson

Reseadministration
Niklas Johansson, resesamordnare

HR-partner
Ulrika Petersson

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Christine Elingfors

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratör
Valeria Fernández Ocón (Kalmar och Växjö)

Studie- och yrkesvägledare
Kim Robertsson

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (KOM, studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, externkommunikation)
Anders Runesson, (KOM, forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Göran Gerdin, Jørgen Kjaer, och Haris Pojskic (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
vaktmastare.kalmar@lnu.se  (Kalmar)
vaktmastare.vaxjo@lnu.se (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: id@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: I Växjö finns vi i hus J och i Kalmar i hus Radix.

Personal på institutionen för idrottsvetenskap