Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete ges polisprogrammet på uppdrag av Polismyndigheten. Dessutom har institutionen en rad olika fort- och vidareutbildningskurser som ges på uppdrag av Polismyndigheten och andra myndigheter.

Institutionen har även fristående kurser i ämnena kriminologi och polisiärt arbete. Båda dessa huvudområden kan läsas upp till kandidatexamen.

Vid institutionen finns Centrum för polisforskning och utveckling (CPU). Centrumet är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till polisverksamheten med särskilt fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, organisationsfrågor, polisförhör och samverkan.

Här kan du läsa mer om:

Ledning och ledningsstöd

Kontaktpersoner vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Personal på institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Kalendarium