Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete ger Polisprogrammet på uppdrag av Polismyndigheten. Institutionen har dessutom fristående kurser i huvudområdena kriminologi och polisiärt arbete.

Polisutbildningen finns i Växjö och har ett 90-tal anställda. Personalen kommer dels från Polismyndigheten dels universitetet. Verksamheten omfattar:

  • grundutbildning
  • vidareutbildning
  • externa uppdrag
  • forskning och utveckling
  • internationalisering

Användbara länkar:

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekter
Sandra Rohdin
Magnus Einvall

Prefektstöd
Sophia Fagerström

_______________________________________________

Studierektorer

Magnus Einvall (grundutbildning campus)
Jan Ottosson (grundutbildning campus)
Viktoria Wärn (grundutbildning distans)
Max Haij (bitr. studierektor för grundutbildning distans)

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Ola Kronkvist
Jonas Stjernquist

Ekonom
Jessika Stomberg

Leverantörsfakturor och Primula
Dennis Larm

HR-partner
Ulrika Petersson

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Ingela Bengtsson (CPU, anslagskurser, kursplaner)
Sophia Fagerström
Elisabet Hellgren
Stinne Jensdotter
Ida Johansson

Utbildningssamordnare
Ingela Karlsson (schemaläggning)

Kursvärderingar
Sophia Fagerström

Studie- och yrkesvägledare
Katarina Karlsson
Kim Robertsson

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Sophia Fagerström
Viktoria Wärn

Kommunikation
Elisabet Hellgren
Sara Olsson (studentrekrytering)
Anders Runesson, (FSV:s KOM-partner, främst forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Sophia Fagerström
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
Adem Ceric (Hus J)
Vakant (Hus O)
Asmir Metaj (Hus P och S)
eller vaktmastare.vaxjo@lnu.se

_______________________________________________

E-post: pa@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokaler: Hus J, O, P och S.

 

Personal på institutionen för kriminologi och polisiärt arbete