Högre seminarium i kriminologi och polisiärt arbete

Institutionens högre seminarium är öppen för alla medarbetare. Detta är ett praktiknära forskningsseminarium som behandlar aktuella frågor inom brottslighet och brottsförebyggande arbete. Seminariets huvudsakliga syfte är presentation av texter inför forskningsansökningar eller publicering av resultat. Både interna och externa forskare bjuds in till att delta. Detta är även ett forum för institutionens doktorander att presentera sin forskning.

Seminarieschema Kriminologi och polisiärt arbete