Högre seminarium i kriminologi och polisiärt arbete

Institutionens högre seminarium är öppen för alla medarbetare. Detta är ett praktiknära forskningsseminarium som behandlar aktuella frågor inom brottslighet och brottsförebyggande arbete. Seminariets huvudsakliga syfte är presentation av texter inför forskningsansökningar eller publicering av resultat. Både interna och externa forskare bjuds in till att delta. Detta är även ett forum för institutionens doktorander att presentera sin forskning.

Seminarieschema Kriminologi och polisiärt arbete

Tis 21/11 kl. 15.15-17
Det dödliga våldets utveckling i Sverige    Föreläsare: Mikael Rying
Lokal: O2019

_______________________________________________

Tors 7/12 kl. 13.15-15
Perspektiv på utsatta områden   Föreläsare: Manne Gerell
Lokal: K3041

_______________________________________________

Tis 16/1 kl. 15.15-17
Ansökningsseminarium    Ordförande: Peter Lindström
Lokal: O2019

_______________________________________________

Tis 30/1 kl. 15.15-17
Förhandlingar i förvandling: En explorativ studie om videolänkar i rättssalar
Föreläsare: Lisa Flower, Lunds universitet
Lokal: TBC

_______________________________________________

Tis 13/2 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 27/2 kl. 15.15-17
Ämne TBA    Föreläsare: Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Gästforskare vid KP 2024-2025

_______________________________________________

Tis 12/3 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 26/3 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 9/4 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 23/4 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 7/5 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 21/5 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 4/6 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________

Tis 18/6 kl. 15.15-17
Ämne TBA

_______________________________________________