Organisation vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete

Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete är ett rådgivande forum för institutionens utvecklings- och kvalitetsarbete avseende forskning, utbildning och samverkan. Rådet är en viktig del i institutionens omvärldsbevakning.

Frågor som behandlas i detta råd gäller bl.a. pågående och planerade:

  • kurser och utbildningar
  • forsknings- och utvecklingsprojekt
  • nationella och internationella konferenser.

Rådsmedlemmar

Peter Lindström, ordförande
Anders Svensson, institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Daniel Bjärsholm, institutionen för idrottsvetenskap
Jarl Holmström, Polisregion Syd
Katharina von Sydow, Polisförbundet
Kerstin Svensson, Lunds universitet
Magnus Einvall, polisprogrammet
Malena Grann, Polisregion Öst
Marcus Holmqvist, Växjö kommun
Torbjörn Forkby, institutionen för socialt arbete
Elisabet Hellgren, sekreterare

Mötestider våren 2024

18 januari, kl 10-12, Zoom

23-24 maj, studieresa Norge

Utbildningsråd

Utbildningsrådets uppdrag är att

  • utgöra ett forum för institutionens utvecklings- och kvalitetsarbete avseende utbildningsfrågor
  • utgöra ett forum för dialog med fakultetens utbildningsråd (UR)
  • ansvara för att frågor om utveckling och förändring av utbildning i vid mening
  • kvalitetsgranska kursplaner (reviderade och nya)
  • belysa pedagogiska utvecklingsfrågor

Rådsmedlemmar

Peter Lindström, prefekt
Clara Carrera Bergman, studeranderepresentant polisprogrammet
Johan Rosquist, kriminologi, ansvarig fort- och vidareutbildning, studierektor forskarutbildning
Magnus Einvall, biträdande prefekt
Martin Bergqvist, FSV:s utbildningsråd samt polisiärt arbete
Vakant, studeranderepresentant kriminologi
Viktoria Wärn, programledare polisprogrammet
Ingela Bengtsson, administratör

Mötestider våren 2024

30 januari, kl. 13.15-15.00
27 februari, kl. 13.15-15.00
26 mars, kl. 13.15-15.00
24 april, kl. 13.15-15.00
14 maj, kl. 13.15-15.00