gul penna med universitetets logotype

Prefektbeslut vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete (KP)

Prefekten håller beslutsmöte varannan måndag udda veckor och tar
bl a beslut om tidbegränsade anställningar, kursutbud, reviderade kursplaner, kursanvariga och examinatorer.

Vid prefektens beslutsmöte deltar följande personer:

Peter Lindström, prefekt
Jessica Landby, studeranderepresentant
Ingela Bengtsson, prefektstöd
samt att ledningsgruppen är adjungerad

Datum för beslutsmöten våren 2024 (kl. 13.15)

15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6.

Vill du få med något ärende till prefektens beslutsmöte, skicka in underlag till Ingela Bengtsson senast sju arbetsdagar innan kommande möte.