Institutionen för pedagogik och lärande

Vid institutionen för pedagogik och lärande finns huvudområdet pedagogik.

Ledning och ledningsstöd

Prefektstöd
Rositha Randver

_______________________________________________

Studierektorer och programledare

Studierektorer
Paula Wahlgren, socialpedagogik
Leif Nilsson, specialpedagogik
Marie Gunnarsson, arbetslivspedagogik
Jan Berggren, lärarutbildning
Helena Ackesjö, forskarutbildning

Programledare
Pedagogik, magister- och masterprogram: Andreas Nordin
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård: Paula Wahlgren

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Verksamhetssamordnare
Marie Hallbäck
Petra Johansen

Ekonom
Petra Wereén

Primula
Mostafa Mohammad

Leverantörsfakturor samt kvitton för utlägg
Marie Danielsson
Linda Persson

Reseadministration
Niklas Johansson, resesamordnare

HR-partner
Karolina Österdahl

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Christine Elingfors

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratörer
Valentina Vasicheva (Kalmar)
Rositha Randver (Växjö, Rektorsprogrammet)

Studie- och yrkesvägledare
Susann Engström
Jutta Lesell, LUB (specped/speclärare)

Kursvärderingar 
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (KOM, studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, externkommunikation)
Anders Runesson, (KOM, forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Kristina Hellberg (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
vaktmastare.kalmar@lnu.se  (Kalmar)
vaktmastare.vaxjo@lnu.se (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: pel@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokaler: Hus F (Växjö), Hus Radix, Pedalstråket (Kalmar).

 

Personal på institutionen för pedagogik och lärande