Polisförbundet Polisstudenterna Växjö, PSV

Styrelsen fr o m VT 2021

Ordförande: Martin Maritz Holmqvist
Vice ordförande: Kajsa Uhrenius
Sekreterare: Anton Silversjö
Kassör: Eduard Proca
Skyddsombud: Julia Olausson
Kommunikationsansvarig: Emma Olsson
Utbildningsansvarig: Alma Merborn
Expoansvarig: Anäs Muhiaddin