Institutionen för rättsvetenskap

På institutionen för rättsvetenskap finns ämnet rättsvetenskap.

Rättsvetenskapen är ett brett ämne som innefattar olika rättsområden och olika infallsvinklar för hur rätten kan studeras. En del av rättsvetenskapen fokuserar på rätten som en konfliktlösningsmetod där frågor som till exempel avtals giltighet eller tvister om äganderätt kan lösas genom tolkning av rättsregler. Andra delar av rättsvetenskapen fokuserar på vilka konsekvenser rättsregler får för aktörer i samhället, till exempel hur avvägningen mellan företags ekonomiska rättigheter och fackliga organisationers rättigheter påverkar de fackliga organisationernas möjlighet att främja sina medlemmars intressen.

Ledning

Prefektstöd
Stina Hultberg

_______________________________________________

Programledare

Rättsvetarprogrammet: Katarina Hyltén-Cavallius

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Ekonom
Dannijel Nygren Abrezol

Primula
Mostafa Mohammad

Leverantörsfakturor samt kvitton för utlägg
Marie Danielsson
Linda Persson

Reseadministration
Niklas Johansson, resesamordnare

HR-partner
Karolina Österdahl

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratör
Stina Hultberg

Studie- och yrkesvägledare
Katarina Karlsson
Kim Robertsson

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Louise Johansson

Kommunikation
Sara Olsson (KOM, studentrekrytering)
Maja Swenson, (KOM-partner, externkommunikation)
Anders Runesson, (KOM, forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
vaktmastare.kalmar@lnu.se  (Kalmar)
vaktmastare.vaxjo@lnu.se (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

Lokal: I Växjö finns vi i hus K2 och i Kalmar i hus Radix.

Personal på institutionen för rättsvetenskap

Kalendarium