Institutionen för samhällsstudier

Institutionen för samhällsstudier består av ämnena sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt
Anna-Maria Sarstrand Marekovic

Prefektstöd
Helen Hippach

_______________________________________________

Programledare

Freds- och utvecklingsprogrammet: Manuela Nilsson
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram: Manuela Nilsson
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier: Johan Vaide
Ledarskap och organisation: Gergei Farkas
Personal och arbetsliv: Mai Lundemark
Sociologiprogrammet: Magnus Persson
Sociologi, masterprogram: Ola Agevall

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Johan Vaide

Ekonom
Bodil Rönn

Primula
Mostafa Mohammad

Leverantörsfakturor samt kvitton för utlägg
Marie Danielsson
Linda Persson

Reseadministration
Niklas Johansson, resesamordnare

HR-partner
Jessica Drott

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Christine Elingfors

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratör
Helen Hippach

Studie- och yrkesvägledare
Fanny Ramsby (FRU, LOL, SOC)
Kim Robertsson (ISP)
Susann Engström (PA)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (KOM, studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, externkommunikation)
Anders Runesson, (KOM, forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Jonas Ewald (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
vaktmastare.vaxjo@lnu.se

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: ss@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: Institutionen finns på plan 3 i hus K, Växjö.

 

Personal på institutionen för samhällsstudier

Kalendarium