Institutionen för socialt arbete

På institutionen för socialt arbete finns ämnet socialt arbete.

Ledning och ledningsstöd

Biträdande prefekt 
Kerstin Arnesson

Prefektstöd
Ingela Wennemark

_______________________________________________

Programledare

Socionomprogrammet: Åsa Söderqvist Forkby
Socialt arbete, masterprogram: Anders Lundberg

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Ekonom
Björn Svensson

Leverantörsfakturor och Primula
Ulrika Jonsson

HR-partner
Oskar Sandgren

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Erik Weijmar

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning


Utbildningsadministratörer
Maria Andersson (Kalmar)
Ingela Wennemark (Växjö)

Studie- och yrkesvägledare
Katarina Karlsson

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, extern- och forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Asmir Metaj (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: sa@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: I Växjö sitter vi i hus N och i Kalmar i hus Radix.

 

Personal på institutionen för socialt arbete