Kalendarium Socialt arbete

Aktiviteter forskning/forskarutbildning Socialt arbete, våren 2024

Januari

17/1, kl. 13.15-15.00
I den moraliska periferin – Ungdomskultur, värden och politiska subjektivitet i rurala rumsligheter. Föreläsare: Susanna Areschough, Stockholms universitet. Dialogpartner: Peter Hultgren.
Lokal: H1272, Växjö samt via denna Zoom-länk.

31/1, kl. 13.15-15.00
Docentföreläsning: Delad prevention och låst institution – Relationella sammanhang för barn och unga. Föreläsare: Sofia Enell.
Lokal: N2040, Växjö samt via denna Zoom-länk.

31/1, kl. 16.15-17.00
Installationsföreläsning (Professor): Vem älskar kommunerna i arbetsmarknadspolitiken? En kritisk reflektion över hur det blev naturligt att arbetslösa som är fattiga skulle ha en annan arbetsmarknadspolitik. Föreläsare: Rickard Ulmestig.
Lokal: Weber, Växjö.

Februari

14/2, kl. 13.15-15.00
Samanhengen mellom arbeid og integrering. Ein kvalitativ studie av innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv. Föreläsare: Reidun Ims, Universitetet i Stavanger. Dialogpartner: Jesper Johansson.
Digitalt seminariun via denna Zoom-länk.

Mars

6/3, kl. 13.15-15.00
Flerspråkighet och språklig utsatthet i det sociala arbetets digitaliserande miljöer. Föreläsare: Camilla Nordberg & Hanna Kara, Åbo akademi. Dialogpartner: Kristina Gustafsson.
Lokal: N2040, Växjö samt via denna Zoom-länk.

20/3, kl. 13.15-15.00
Forskning om våld i syskonrelationer. Föreläsare: Veronika Burcar Alm, lektor i polisiärt arbete. Dialogpartner: Charlotte Lebeda Henriksson.
Lokal: N2040, Växjö samt via denna Zoom-länk.

Maj

15/5, kl. 13.15-15.00
”Kommer du att döma mig om jag berättar?” Om ungdomars sexuella beteende och utsatthet för våld. Föreläsare: Carina Petersson. Dialogpartner: Caroline Hansén.
Lokal: Stormaren, Cu9002, Kalmar samt via denna Zoom-länk.