Institutionen för statsvetenskap

På institutionen för statsvetenskap finns ämnet statsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Prefektstöd
Erik Weijmar

_______________________________________________

Programledare

Europastudier: Helena Ekelund
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys: Martin Nilsson
Statsvetarprogrammet: Torgny Klasson
Sustainable democracy and governance: Staffan Andersson
Statsvetenskap, masterprogram: Henrik Enroth
International affairs, masterprogram: Henrik Enroth

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Erik Wångmar

Ekonom
Kristina Gudaitiene

Leverantörsfakturor och Primula
Karolina Wagander

Inköp
Marie Danielsson

HR-partner
Ulrika Petersson

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Erik Weijmar

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratör
Filiz Nouri

Studie- och yrkesvägledare
Susann Engström (program på grundnivå, Växjö)
Fanny Ramsby (program på avancerad nivå)
Anita Gustafsson (internationella samhällsstudier, Kalmar)

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Tove Nordén (forskningskommunikation)
Christina Karlsson (tf ledningsstöd)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Daniel Silander (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
Jennie Aagesson (Kalmar)
Karolina Bruze (Växjö)

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Erik Almqvist (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: stv@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: Merparten av ämnets medarbetare finns i Växjö, hus K, plan 2.
I Kalmar sitter våra medarbetare i hus Radix.

 

Personal på institutionen för statsvetenskap