Institutionen för statsvetenskap

På institutionen för statsvetenskap finns ämnet statsvetenskap.

Ledning och ledningsstöd

Prefektstöd
Filiz Nouri

_______________________________________________

Programledare

Europastudier: Helena Ekelund
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys: Martin Nilsson
Statsvetarprogrammet: Torgny Klasson
Sustainable democracy and governance: Staffan Andersson
Statsvetenskap, masterprogram: Staffan Andersson
International affairs, masterprogram: Staffan Andersson

_______________________________________________

Ekonomi och personalärenden

Tjänsteplanerare
Erik Wångmar

Ekonom
Petra Wereén

Leverantörsfakturor
Marie Danielsson

Primula
Ulrika Jonsson

HR-partner
Ulrika Petersson

_______________________________________________

Forskningsadministration

Forskningssekreterare
Erik Weijmar

_______________________________________________

Utbildningsadministration och studievägledning

Utbildningsadministratör
Filiz Nouri

Studie- och yrkesvägledare
Se programfördelning mellan SYV på denna sida

Kursvärderingar
Helen Hippach

_______________________________________________

IKT, kommunikation och internationalisering

IKT-stöd
Pehr-Henric Danielsson
Louise Johansson
Ida Qvarnström

Kommunikation
Sara Olsson (studentrekrytering)
Maja Swenson, (FSV:s KOM-partner, extern- och forskningskommunikation)
Ingela Bengtsson (uppdatering av hemsidor)

Internationalisering
Daniel Silander (samordnare)
Gunilla Broberg (koordinator)

_______________________________________________

Bibliotekarie och vaktmästare

Kontaktbibliotekarie
ub-undervisning@lnu.se

Vaktmästare
Christer Skog och Muhamed Talic (Kalmar)
Erik Almqvist (Växjö)

_______________________________________________

Information om samtlig administrativ personal hittar du här under länken Kansli.

E-post: stv@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: Merparten av ämnets medarbetare finns i Växjö, hus K, plan 2.
I Kalmar sitter våra medarbetare i hus Radix.

 

Personal på institutionen för statsvetenskap