Internationalisering på fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap arbetar aktivt för att internationalisering ska vara en naturlig och integrerad del i verksamheten. Här samlar vi information som är relevant för dig som anställd vid FSV.

Maria är kontaktperson för studenter som vill åka på utbytesstudier.
Hon ger allmän information till studenter om internationella möjligheter vid FSV, är kontaktperson för Linnaeus-Palme och Minor Field Studies. Hon koordinerar hanteringen av Learning Agreement samt handlägger tillgodoräknandet av utlandsstudier.

Administrationen av MFS sköts dock centralt av International Office, mfs@lnu.se.

Carolina är kontaktperson för förfrågningar kring avtal.

Funktionsbeskrivning: Internationaliseringskoordinator

_____________________________________________________________________

International Office
International Office vid Linnéuniversitetet arbetar med hela in- och utprocessen för utbytesstudenter. De handlägger studenters ansökningar för utbytesstudier, våra olika stipendieprogram, hanterar utbetalning av stipendier med mera. Vänd dig gärna till dem med frågor som rör praktisk studentmobilitet, outexchange@lnu.se.

Ingela Åberg, kontaktperson vid Externa relationer
Ingela är FSV:s kontaktperson i internationaliseringsfrågor på Avdelningen för externa relationer (ER). Med en översiktlig kunskap om olika processer, utbytesprogram och avtal kan Inegla ge råd och när djupare kunskap efterfrågas slussa frågor vidare till lämplig handläggare på ER eller annan avdelning inom universitetsförvaltningen.

Mer information om internationalisering hittar du här!