Internationella samarbeten

Vi arbetar aktivt för att internationella samarbeten ska vara en naturlig och integrerad del i vår verksamhet. Här samlar vi information som är relevant för dig som är anställd vid fakulteten.

________________________________________________________________

Kontaktpersoner på institutionerna
Varje institution en kontaktperson utsedd av prefekt med uppdrag att ha ett övergripande ansvar för institutionens internationella verksamheter. Ett forum för aktuella frågor hålls regelbundet av fakultetsledningen. Vänd dig gärna till din kontaktperson för frågor om institutionens internationella verksamhet:

Idrottsvetenskap - Göran Gerdin, Jørgen Kjaer, Haris Pojskic
Didaktik och lärares praktik – Charlotte Silander, Mattias Lundin
Kriminologi och polisiärt arbete - Anders Green
Pedagogik och lärande – Kristina Hellberg
Socialt arbete – Mikael Bengtsson
Samhällsstudier – Jonas Ewald
Statsvetenskap – Daniel Silander

Kontaktperson för lärare och studenter om avtal och mobilitetsmöjligheter
Vi samarbetar med Avdelningen för Externa Relationer gällande våra avtal.
Hör gärna av dig till Gunilla Broberg för frågor om fakultetens/institutionernas avtal eller Erasmus+Teaching Mobility och Staffa Training inom Europa.

Hänvisa gärna dina internationella kontakter för avtalsfrågor till Gunilla Broberg eller till funktionsadress agreements.fsv@lnu.se

Vi samarbetar med International Office/Studerandeavdelningen kring studentmobilitet. De ansvarar för ansöknings- och nomineringsprocess, stipendium för studier och praktik i Europa inkl. försäkring under tiden utomlands.

Fakulteten har ansvar för det akademiska innehållet i kurser och tillgodoräknande av dessa när studenter läser vid våra partnerlärosäten, vilket är möjligt både under och efter en examen. Det är ofta programansvarig som behöver känna till, bedöma och besluta om tillgodoräknande av studenternas kursval utomlands. Denna process kallas Learning Agreement och vi hjälper dig och din student med det.

Hör gärna av dig till Gunilla Broberg, eller hänvisa dina studenter till vår funktionsadress mobility.fsv@lnu.se.