Fakultetskansli

Fakultetskansliet är verksamhetsstöd till institutionerna och till fakultetsledningen.

Följande funktioner finns på fakultetskansliet:

E-post: fsv.kansli@list.lnu.se når alla medarbetare på FSV:s kansli.

För interna ärenden, ex. handlingar till olika beslutsorgan kan ni använda e-post: fsv@lnu.se (administreras av ledningsstödet)

Kanslipersonal