Ekonomi & HR

Controller FSV

Christina Ionescu: arbetar fakultetsövergripande med budget, uppföljning och analys. Är föredragande i fakultetsstyrelsen.

_______________________________________

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Dannijel Nygren Abrezol: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Karolina Österdahl: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för idrottsvetenskap

Bodil Rönn: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Ulrika Petersson: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Dennis Larm: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Ulrika Petersson: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för pedagogik och lärande

Petra Wereén: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Karolina Österdahl: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för rättsvetenskap

Dannijel Nygren Abrezol: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Oskar Sandgren: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för samhällsstudier

Bodil Rönn: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Oskar Sandgren: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för socialt arbete

Björn Svensson: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Oskar Sandgren: HR-partner

_______________________________________

Institutionen för statsvetenskap

Petra Wereén: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Marie Danielsson och Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso)
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Ulrika Petersson: HR-partner

_______________________________________

Fakultetskansliet

Linda Persson och Marie Danielsson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso), samt originalkvitton för utlägg
Mostafa Mohammad: personaladministration (Primula)
Gabriella Jönsson (HR): ersättning för läkarbesök och läkemedel
Ulrika Petersson: HR-partner