Ekonomi

Controller FSV

Christina Ionescu: arbetar fakultetsövergripande med budget, uppföljning och analys. Är föredragande i fakultetsstyrelsen.

_______________________________________

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Sabina Bengtsson: ekonomi, budget och bokslut
Bodil Rönn: projektekonomi
Marie Danielsson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och inköpsansvarig
Linda Persson: personaladministration (Primula)

_______________________________________

Institutionen för idrottsvetenskap

Sabina Bengtsson: ekonomi, budget och bokslut
Bodil Rönn: projektekonomi
Marie Danielsson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso), personaladministration (Primula) och inköpsansvarig

_______________________________________

Institutionen för pedagogik och lärande

Sabina Bengtsson: ekonomi, budget och bokslut
Bodil Rönn: projektekonomi
Marie Danielsson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och inköpsansvarig
Linda Persson: personaladministration (Primula)

_______________________________________

Institutionen för polisiärt arbete

Marlene Svensson: ekonomi, budget, bokslut, projektekonomi
Dennis Larm: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och personaladministration (Primula)

_______________________________________

Institutionen för samhällsstudier

Kristina Gudaitiene: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Karolina Wagander: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och personaladministration (Primula)
Marie Danielsson: inköpsansvarig

_______________________________________

Institutionen för socialt arbete

Helena Thungström Cederlöf: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Dennis Larm: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och personaladministration (Primula)
Marie Danielsson: inköpsansvarig

_______________________________________

Institutionen för statsvetenskap

Kristina Gudaitiene: ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi
Karolina Wagander: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och personaladministration (Primula)
Marie Danielsson: inköpsansvarig

_______________________________________

 

Fakultetskansliet

Linda Persson: löpande redovisning (leverantörs- och kundfakturor) (Agresso) och personaladministration (Primula)
Marie Danielsson: inköpsansvarig