Kanslichef

Leder och fördelar arbetet inom fakultetskansliet.