Personalkonsulter

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Karolina Österdahl

Institutionen för idrottsvetenskap

Ulrika Petersson

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Ulrika Petersson

Institutionen för pedagogik och lärande

Karolina Österdahl

Institutionen för rättsvetenskap

Oskar Sandgren

Institutionen för samhällsstudier

Oskar Sandgren

Institutionen för socialt arbete

Oskar Sandgren

Institutionen för statsvetenskap

Ulrika Petersson

Fakultetskansliet

Ulrika Petersson
Gabriella Jönsson (ersättning för läkarbesök och läkemedel)