Personalkonsulter

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Karolina Österdahl

Institutionen för idrottsvetenskap

Oskar Sandgren

Institutionen för pedagogik och lärande

Karolina Österdahl

Institutionen för polisiärt arbete

Ulrika Petersson

Institutionen för samhällsstudier

Oskar Sandgren

Institutionen för socialt arbete

Oskar Sandgren

Institutionen för statsvetenskap

Ulrika Petersson

Fakultetskansliet

Ulrika Petersson