Studie- och yrkesvägledning

Fakultetens studie- och yrkesvägledare arbetar i huvudsak med vägledning av blivande och nuvarande studenter.

Växjö 

Susann Engström
Program på grundnivå:

 • Personal och arbetsliv
 • Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård
 • Socionomprogrammet (Växjö)

Program på avancerad nivå:

 • Digitalisering som stöd för lärande, inriktning pedagogik, masterprogram
 • Pedagogik, magisterprogram
 • Pedagogik, masterprogram
 • Socialt arbete, masterprogram (Växjö)

 • Fristående kurser inom pedagogik och socialt arbete.

Fanny Ramsby
Program på grundnivå:

 • Europastudier
 • Ledarskap och organisation
 • Programmet för Sustainable Democracy and Governance
 • Sociologiprogrammet
 • Statsvetarprogrammet

Program på avancerad nivå:

 • Internationella relationer, masterprogram
 • Sociologi, masterprogram
 • Statsvetenskap, masterprogram
 • Tillämpad samhällsvetenskaplig analys, masterprogram

 • Fristående kurser inom genusvetenskap, sociologi och statsvetenskap.

Vakant
Program på grundnivå:

 • Coaching och Sport Management
 • Freds- och utvecklingsprogrammet
 • Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier

Program på avancerad nivå:

 • Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram

 • Fristående kurser inom freds- och utvecklingsstudier och idrottsvetenskap.

Kalmar

Anita Gustafsson
Program på grundnivå:

 • Idrottsvetarprogrammet
 • Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys
 • Socionomprogrammet (Kalmar)

Program på avancerad nivå:

 • Idrottsvetenskapligt masterprogram
 • Socialt arbete, masterprogram (Kalmar)

 • Fristående kurser inom idrottsvetenskap, socialt arbete och statsvetenskap.