Survey & Report

Kursvärderingar inom fakulteten för samhällsvetenskap

Nya rutiner för kursvärderingar från januari 2021

Rektor beslutade i mars 2020 (LNU 2020/615) att upphäva tidigare beslut (dnr 2014/291-1.2) om att kursvärderingar måste göras i verktygen Survey & Report. I beslutet upphävdes även kravet att universitetsgemensamma kursvärderingsfrågor ska användas.
FSV:s fakultetsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2021 ska institutionerna själva avgöra vilka kursvärderingsmetoder de ska använda.

Institutionen avgör hur kursvärderingar ska genomföras från och med delkurs 4 HT20. Om institutionen vill, kan en gemensam enkät som skickas ut via Survey & Report omfatta alla kurser. Om en enkät inte anses tillräcklig kan ytterligare tre skapas. Inlämning av ny/a enkät/er måste samordnas av institutionen och sista datum för inlämning är den 7 december. 

För kurser som inte ska omfattas av dessa större utskick via S&R avgör kursansvarig kursvärderingform och genomförande. Det kan vara en enkät som skickas ut eller delas ut i pappersform av kursansvarig själv. Det kan vara muntlig utvärdering, fokusgruppintervju eller annat. Det viktiga är att kursvärdering genomförs, att den syftar till att utveckla kursen och att återkoppling görs till studenterna.

Kursvärdering i Survey & Report

På Serviceportalen hittar du användarguide för hur du kommer igång med Survey & Report.

Godkända rapporter för avslutade kursvärderingar från Survey & Report finns samlade här: S:\gemensamt\Kursvärderingar.