Organisation vid fakulteten för samhällsvetenskap

Ledningsgrupp och beredningsgrupp: träffas varje måndag
Dekanens beslutsmöte: måndagar, jämna veckor
Ledningsråd: onsdagar, ojämna veckor
Forskningsråd
Handledarkollegium: inom respektive forskarutbildningsämne
Utbildningsråd
Forskarutbildningsutskott
Programutvecklingsutskott
Kvalitetsutvecklingsutskott
Kursplaneutskott

FSV:s arbetsmiljöombud (skyddsombud) är Dan Maspers och Ann-Katrin Perselli, samt Jonas Stjernquist och Alexander León för institutionen för kriminologi och polisiärt arbete. Ansvarig chef är Daniel Alvunger.

Huvudskyddsombud på Linnéuniversitetet är Per Bjellert (Kalmar) och Magnus Mårtensson (Växjö).