Fakultetsstyrelse för fakulteten för samhällsvetenskap

Fakultetsstyrelsen har ett övergripande ansvar för fakultetens verksamhet i stort, fakultetens ekonomi, kvaliteten i den akademiska verksamheten och att skapa och utveckla samarbete med andra fakulteter.

Fakultetsstyrelsen har följande sammansättning:
• Sju fakultetsanställda ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande
• Tre studeranderepresentanter
• Två externa ledamöter, varav minst en vetenskapligt och/eller konstnärligt kompetent.

Externa ledamöter

annmarie ekengren.jpg

Ann-Marie Ekengren, professor Göteborgs universitet

karin book.jpg

Foto: Kolbjörn Guwallius

Karin Book, docent Malmö universitet

Studeranderepresentaner

Amelié Jakobsson, Linnékåren
Miriam Parkkinen, Linnékåren

Ersättare

Cecilia Jonsson, universitetslektor i polisiärt arbete
Philip Lalander, professor i socialt arbete
Henrik Nilsson, universitetslektor i pedagogik
Ann-Katrin Perselli, universitetslektor i pedagogik

Adjungerade

Disa Bergnehr, vicedekan
Christina Ionescu, controller
Maja Lenz, utredare
Joacim Martinsson Rikner, utvecklingsstrateg
Magdalena Nordfjell, utredare
Ellinor Platzer, utbildningsledare
Håkan Sandström, kanslichef

Fakultetsstyrelsen sammanträder följande datum våren 2024:

  • 6 februari, kl. 9.30-15.15, Växjö
  • 25 april, kl 10.15-15.30, Stormaren, Kalmar
  • 17 juni, kl 9.30-15.15, Lammhultsrummet, Växjö