Kursplaneutskott (KUS)

Kursplaneutskottets uppgift är att granska kursplaner och bereda beslut om fastställande.

Ledamöter i kursplaneutskottet (KUS)

Dino Viscovi, ledamot
Henrik Hegender, ledamot
Jessica Hagström, studentrepresentant
Maja Lenz, utredare och föredragande vid dekanens beslutsmöte
Rositha Randver, sekreterare

Mötestider våren 2022 (kl. 13.00-15.00)

 • 11 januari (handlingar inkomna senast 16/12)
 • 15 februari (handlingar inkomna senast 8/2)
 • 29 mars (handlingar inkomna senast 22/3)
 • 19 april (handlingar inkomna senast 12/4)
 • 17 maj (handlingar inkomna senast 10/5)
 • 7 juni (handlingar inkomna senast 2/6)

Mötestider hösten 2022 (kl. 13.00-15.00)

 • 23 augusti (handlingar inkomna senast 16/8)
 • 20 september (handlingar inkomna senast 13/9)
 • 18 oktober (handlingar inkomna senast 11/10)
 • 15 november (handlingar inkomna senast 8/11)
 • 6 december (handlingar inkomna senast 29/11)
 • 10 januari 2023 (handlingar inkomna senast 19/12)

Handlingar skickas till Rositha Randver.

Vid hantering av kursplaner tillhörande lärarutbildningen adjungeras en representant för lärarutbildningen och en suppleant. Dessa personer utses av nämnden för lärarutbildning.