Gul pin

Organisation

Fakultetsledning

Ledningsgrupp och beredningsgrupp: träffas varje onsdag
Dekanens beslutsmöte: onsdagar, jämna veckor
Prefektråd: onsdagar, ojämna veckor
Utbildningsråd: 2 ggr/termin
Forskningskollegium: 3 ggr/termin
Handledarkollegium: inom respektive fyra forskarutbildningsämne

FSV:s arbetsmiljöombud (skyddsombud) är Dan Maspers, Mairon Johansson, Ann-Katrin Perselli och Katarina Schenker, samt Jonas Stjernquist och Alexander León för institutionen för polisiärt arbete. Ansvarig chef är Ninni Wahlström.

Huvudskyddsombud på Linnéuniversitetet är Per Bjellert (Kalmar) och Magnus Mårtensson (Växjö).