Inbjudan till fakultetsdag 15 mars,  Konserthuset, Växjö

Använd nedanstående formulär för att anmäla dig till fakultetsdagen den 15 mars. Sista anmälningsdag har passerat och anmälan är nu stängd.

Från kl 09.00 serveras kaffe och smörgås

09.30 Inledning
Dekan Ninni Wahlström och prodekan Per Dannefjord hälsar välkomna

9.45 Undervisning - internationalisering och professionskunskap

Ola Agevall inleder på temat Mellan akademi och yrke.
Kristina Hellberg talar på temat Internationalisering och sociala möten i praktiken
medan Corrado Matta prövar att utreda Professionskunskapens logik.

10.30 Gruppdiskussioner/workshops

Anmäl dig till en av följande grupper!
1. Integrerad internationalisering och interkulturella perspektiv:
Hur konkretisera och synliggöra internationalisering och interkulturella perspektiv i styrdokument, studiehandledningar och uppgifter? Hur kan man göra för att internationella dimensioner och globala perspektiv ska berika examinationer och uppgifter?

2. Att arbeta i och skapa en internationell lärmiljö:
Hur kan man arbeta för att integrera svenska och internationella studenter i undervisningen? Vilka utmaningar och möjligheter finns i den interkulturella och internationella lärmiljön? På vilka sätt kan studenters olika erfarenheter användas som resurs i undervisningen?

3. Professionskunskapens logik:
Professionskunskap som praktisk och teoretisk kunskap. På vilket sätt kan professionsutbildningen förena teoretisk och praktisk kunskap utan att dikotomisera dem?
Professionskunskapen i praktiken. På vilket sätt bör integrering mellan praktisk och teoretisk kunskap konkretiseras i undervisningen, undervisningsmaterialet och uppgifterna?

4. Mellan akademi och yrke: 
Hur ska vi tala om, förstå och hantera relationen mellan akademisk forskning och yrkesförberedelse i akademisk yrkesutbildning? När håller vi den relationen för problematisk? Och vad gör vi då?

12.10 Lunch

13.00 Kreativa kunskapsmiljöer - en vision om forskning, utbildning och samverkan
Rektor Peter Aronsson

13.50 Gruppdiskussioner/workshops på temat kreativa kunskapsmiljöer
På vilket sätt kan forskningsgrupper utgöra en grund för utbildning och samverkan? Vad krävs av forskningsgrupperna? 
På vilka olika sätt kan vi som akademi aktivt bidra med kunskaper om samhällsutmaningar?
Hur ska vi göra för att på ett tydligare sätt involvera samverkansuppdrag i "livet som lärare" ?
...och andra reflektioner utifrån rektors anförande.

14.30 Kaffe

15.00 Återsamling med avslutning