Fakultetsstyrelse för fakulteten för samhällsvetenskap

Fakultetsstyrelsen har ett övergripande ansvar för fakultetens verksamhet i stort, fakultetens ekonomi, kvaliteten i den akademiska verksamheten och att skapa och utveckla samarbete med andra fakulteter.

Fakultetsstyrelsen har följande sammansättning från och med 1/1 2016:
• Sju fakultetsanställda ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande
• Tre studentrepresentanter
• Två externa ledamöter, varav minst en vetenskapligt och/eller konstnärligt kompetent.

FSV fakultetsstyrelse 2019-2021

Daniel Alvunger, ordförande
Marie Hedberg, vice ordförande

Ledamöter

Marie Alricsson, professor i idrottsvetenskap
Lars Fonseca, universitetslektor i pedagogik
Kristina Gustafsson, docent i socialt arbete
Jessica Hagström, studentrepresentant
Anna-Liisa Närvänen, docent i sociologi
Julia-Desirée Ohvanainen Törnkvist, studentrepresentant
Tobias Olsson, extern ledamot, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet
Mats Sjölin, professor i statsvetenskap
Kerstin Svensson, extern ledamot, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Ersättare

Ola Agevall, professor i sociologi
Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap
Ulrika Järkestig-Berggren, prefekt och docent i socialt arbete
Leif Nilsson, universitetslektor i pedagogik

Adjungerade

Marie Hedberg, kanslichef
Fredrik Håkansson, utbildningssamordnare
Christina Ionescu, controller
Maja Lenz, utredare
Joacim Martinsson Rikner, utvecklingsstrateg

Fakultetsstyrelsens mötesdatum för våren 2021:

  • 11 februari, kl. 9.30-15.15
  • 12 april, kl. 9.30-15.15
  • 7 juni, kl. 9.30-15.15

Lokaler meddelas i kallelsen som skickas ca en vecka innan mötet.