Handledarkollegium i pedagogik

Ordförande

Docent Andreas Nordin

Vice ordförande

Docent Stefan Sellbjer

Sammanträdestider våren 2021

28 januari kl. 13.00-15.00

11 mars kl. 13.00-15.00

20 maj kl. 13.00-15.00

För mer information kontakta forskningssekreterare Christine Elingfors.