Handledarkollegium i socialt arbete

Ordförande

Professor Torbjörn Forkby

Vice ordförande

Docent Torun Elsrud

Sammanträdestider våren 2021 (kl. 9.00-10.45)

27 januari

24 mars

19 maj

16 juni

För mer information kontakta forskningssekreterare Erik Weijmar.