Handledarkollegium i sociologi

Ordförande

Professor Ola Agevall

Vice ordförande

Docent Anna-Liisa Närvänen

Sammanträdestider hösten 2020

27 augusti kl. 10.15-12.00, via Zoom

24 september kl. 10.15-12.00, via Zoom

22 oktober kl. 10.15-12.00, via Zoom

26 november kl. 10.15-12.00, via Zoom

För information kontakta forskningssekreterare Christine Elingfors.