Studenter lyssnar på föreläsning

Undervisning på fakulteten för samhällsvetenskap

Här hittar du information som rör undervisning vid fakulteten för samhällsvetenskap - rutiner och riktlinjer, dokument samt länkar till ytterligare information och kontaktpersoner.

Planera kurs, program och undervisning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsutbudet består till stor del av kurser, men även utbildningsprogram.

Nedan hittar du information som rör planering av kurs, program och undervisning.

Kurs- och programstart

Nedan hittar du information som rör kurs- och programstart.

Under kursens/programmets gång

Nedan hittar du information som behandlar behov under kursens gång.

Studentstöd

Nedan finns information som handlar om studentstödet.

Examination

Nedan hittar du information som rör examination.

Efter kursen

Här finns information som rör kursens avslut.