Utbildningskvalitet vid fakulteten för samhällsvetenskap

Denna sida är under uppbyggnad.

Arbetet med utbildningskvalitet på fakulteten för samhällsvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kvalitetsarbetet med utbildning på forskarnivå tas dock inte upp på denna sida. (Ny sida under uppbyggnad).

Kontinuerlig kvalitetssäkring och strategisk utveckling uppnås genom att hela organisationen använder sig av systematiska arbetssätt, där analyser och åtgärder knyts samman över tid och över organisatoriska gränser. I arbetet identifieras behov av åtgärder, goda exempel och förbättringsmöjligheter så nära berörd verksamhet som möjligt. Uppföljningar av utbildningskvalitet sker med olika intervall och med olika syften.

Kvalitetsarbetet bygger på och förutsätter ansvarstagande av och samarbete mellan studenter, medarbetare och ledning. Detta innebär konkret att vi alla gör vad vi kan för att uppnå hög utbildningskvalitet i arbetet och kommunicerar utvecklingsbehov och förbättringsmöjligheter. Utan kännedom om verkliga förhållanden kan inte effektiva åtgärder för utveckling genomföras. För en sådan utvecklingsorienterad kvalitetskultur är delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik bärande delar.

Klicka dig vidare bland rubrikerna nedan för att läsa mer.