Utbildningskvalitet vid fakulteten för samhällsvetenskap

FSV:s arbete med utbildningskvalitet omfattar samtliga institutioner, men fokuserar inte på ämnesspecifika frågor utan har ett mer övergripande perspektiv.

Arbetet med utbildningskvalitet drivs på ett universitetsgemensamt plan av Rådet för utbildning och lärande. Inom fakulteten finns ett fakultetsgemensamt utbildningsråd samt utbildningsråd på de enskilda institutionerna. 

Goda exempel

Här har vi samlat det som kom fram på diskussionerna på fakultetsdagen samt under utbildningsdialogerna. Ledningen kommer att jobba på en systematisk lösning för att presentera olika goda exempel.

Goda exempel FSV

Policy, regler och rutiner