Utbildningskvalitet

FSV:s arbete med utbildningskvalitet omfattar samtliga institutioner, men fokuserar inte på ämnesspecifika frågor utan har ett mer övergripande perspektiv.

Arbetet med utbildningskvalitet drivs på ett universitetsgemensamt plan av Rådet för utbildning och lärande. Inom fakulteten finns ett fakultetsgemensamt utbildningsråd samt utbildningsråd på de enskilda institutionerna. 

Lokala regler för utbildning