Höstlöv

Fakulteten för teknik

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar Linnéuniversitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen, bland annat datavetenskap, informatik, fysik, matematik, sjöfart, byggteknik och maskinteknik.

Kontakta oss gärna på teknik@lnu.se för studentärenden. På Sjöfartshögskolan nås administrationen via kma@lnu.se som utbildningsadministratörer på Sjöfartshögskolan kontinuerligt bevakar.

Kontakta oss gärna på ftk@lnu.se för ärenden som rör fakultetsledningen.

Verksamhetsplan och ekonomiska ramar 2024-2026 FTK
Verksamhetsberättelse 2023

Powerpointpresentationer

Presentation FTK svensk.pptx
Presentation FTK engelsk.pptx