Teknik

Fakulteten för teknik

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar Linnéuniversitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen, bland annat datavetenskap, informatik, fysik, matematik, sjöfart, byggteknik och maskinteknik.

Kontakta oss gärna på teknik@lnu.se för studentärenden.

Kontakta oss gärna på ftk@lnu.se för ärenden som rör fakultetsledningen.

Verksamhetsplan 2022-2025

På gång på FTK