Beslut vid fakulteten för teknik

På denna sida finns ett urval av dekan- och prefektbeslut. Information som inte har allmänt intresse publiceras inte här utan nås via diariet.