Kurs- och utbildningsplaner på FTK

Här finner du fastställda funktionsbeskrivningar för programansvarig och kursansvarig och andra beslutade dokument som beskriver processen kring kurs- och utbildningsplaner på Fakulteten för teknik.