Kajen Kalmar

För dig som anställd vid fakulteten för teknik

Här samlas information om rutiner och stöd som rör dig i din roll som anställd på fakulteten för teknik.

Mer övergripande information som är gemensam för alla anställda på Linnéuniversitetet om exempelvis arbetstid, evenemang, lön, mallar, arkiv, post, kursvärdering med mera hittar du på medarbetarsidorna Anställd vid Lnu samt Stöd och service.