Formulär för anmälan av ny medarbetare/gäst på FTK

Efter anställning ska prefekt/kanslichef/chef fylla i detta formulär för att anmäla ny personal/gäst. Uppgifterna förmedlas därefter till berörda avdelningar.

Använd gärna checklistan för att komma ihåg aktiviteter som ska förberedas inför och under introduktion av nyanställda.

Länk till Självservice

Kontrakt*
Typ av anställning
Medarbetaren/gästen behöver
För medarbetare/gäst utan kontrakt