Primula och Agresso FTK

Här är en översikt över vem som hanterar vilka ärenden på fakulteten för teknik.

Ärenden till Primulahandläggare, exempel:

  • Friskvårdsersättning, max 3000 kr/år. Skicka personligt kvitto till ekonomiadministratör, se lista nedan. Läs mer om denna ersättning här.
  • Reseräkningar. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Viktigt att ange syfte, var kostnaden ska tas, vilket eventuellt projektkonto etc som ska belastas. Skicka kvitton, utlägg etc. Obs – originalkvitton!
  • Utlägg. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Även här är det viktigt att ange syfte och var kostnaden ska tas. Skicka kvitton. Obs – originalkvitton!

Ärenden till Agressohandläggare, exempel:

  • Fakturor.

Ärenden till Personalkonsult, exempel:

  • Föräldraledighet, extra ersättning från arbetsgivaren. Skicka utbetalningsspecifikationen från Försäkringskassan.
  • Sjukintyg, vid sjukfrånvaro fr.o.m. dag 8. Skicka intyget till personalkonsult.
  • Ersättning för sjukvårdsbesök. Skicka kopia på högkostnadskort samt kvitto till lönespecialist. Läs mer om när ersättningen gäller här.
  • Ersättning för receptbelagda mediciner inom högkostnadsskydd. Skicka receptspecifikation och kvitton till lönespecialist.

 

Institution Primula/Agresso Ekonom HR-partner  
FTK - Ledning Anna Thörncrantz Carina Tränk Emmy Andersson  
FTK - Kansli Anna Thörncrantz Carina Tränk Emmy Andersson  
SJÖ Anna Thörncrantz Margareta Dahlqvist Linda Wincent  
IFE Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic - Lukic Linda Wincent  
IK Anna Thörncrantz Margareta Dahlqvist Jesper Pettersson  
MT Pamela Martinsson Maria Dackling Linda Wincent  
MA Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic - Lukic Emmy Andersson  
SOT Pamela Martinsson Ellinor Kvarnström Ladak Jesper Pettersson  
BY Pamela Martinsson Carina Tränk Linda Wincent  
BET Pamela Martinsson Maria Dackling Jesper Pettersson  
DM Anna Thörncrantz Peter Jonsson Emmy Andersson