Primula och Agresso FTK

Här är en översikt över vem som hanterar vilka ärenden på fakulteten för teknik.

Ärenden till Primulahandläggare, exempel:

  • Friskvårdsersättning, max 3000 kr/år. Skicka personligt kvitto till ekonomiadministratör, se lista nedan. Läs mer om denna ersättning här.
  • Reseräkningar. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Viktigt att ange syfte, var kostnaden ska tas, vilket eventuellt projektkonto etc som ska belastas. Skicka kvitton, utlägg etc. Obs – originalkvitton!
  • Utlägg. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Även här är det viktigt att ange syfte och var kostnaden ska tas. Skicka kvitton. Obs – originalkvitton!

Ärenden till Agressohandläggare, exempel:

Ärenden till Personalkonsult, exempel:

  • Föräldraledighet, extra ersättning från arbetsgivaren. Skicka utbetalningsspecifikationen från Försäkringskassan.
  • Sjukintyg, vid sjukfrånvaro fr.o.m. dag 8. Skicka intyget till personalkonsult.
  • Ersättning för sjukvårdsbesök. Skicka kopia på högkostnadskort samt kvitto till lönespecialist. Läs mer om när ersättningen gäller här.
  • Ersättning för receptbelagda mediciner inom högkostnadsskydd. Skicka receptspecifikation och kvitton till lönespecialist.

 

 

Institution
Ekonom
HR-Partner
FTK-Ledning
Matilda Sjödahl
Hanna Holgersson
FTK-Kansli
Matilda Sjödahl
Hanna Holgersson
SJÖ
Margareta Dahlqvist
Linda Wincent
IFE
Tanja Johansson
Linda Wincent
IK
Margareta Dahlqvist
Jesper Pettersson
MT
Maria Dackling
Linda Wincent
MA
Cedna Radinovic - Lucic
Erika Hjelmer
SOT
Maria Morell
Jesper Pettersson
BY
Cedna Radinovic - Lukic
Linda Wincent
BET
Maria Dackling
Jesper Pettersson
DM
Peter Jonsson
Erika Hjelmer