en gren med utslagna skira blad

För dig som arbetar med utbildning på FTK

Här hittar du information som rör undervisning vid fakulteten för teknik: rutiner, riktlinjer, dokument, kontaktpersoner samt länkar till universitetsgemensam information.

Utbildningsadministrativa processer på FTK (Gröna boken)

Innehåll