Gröna lövträd

Ansvarsroller, FTK

Kursansvarig, programansvarig och examinator är tre centrala roller inom grundutbildningen. På denna sida har vi samlat fakultetens beskrivningar av rollernas ansvar.