Fyra personer sitter runt ett bord och diskuterar. På bordet står laptops.

CDIO

Sidan är under uppbyggnad.

CDIO står för "Conceiving — Designing — Implementing — Operating" och är ett pedagogiskt ramverk som ursprungligen utvecklades av Massachusetts Institute of Technology (MIT) i samarbete Chalmers, KTH och LiTh i samverkan med industriorganisationer och industriella partners.

CDIO-modellen är ursprungligen en modell för ingenjörsutbildningar som beskriver dels hur utbildningar ska utvecklas, dels en modell för hur en utbildning ska utformas och innehålla. På fakulteten för teknik ser vi att modellen kan användas på alla fakultetens tekniska programutbildningar. CDIO är utformat för att förbättra utbildningar genom att fokusera på att utbilda studenter i att tänka och agera som ingenjörer (och tekniker) över hela livscykeln för produkter och system.

CDIO representerar en omfattande kvalitetsstandard för utbildning, som inkluderar 12 centrala komponenter/standarder. Dessa komponenter omfattar lärofilosofi, undervisningsmetoder, fysiska resurser, pedagogisk utveckling och utvärderingsaspekter med mera.

CDIO är en metod som fakulteten prioriterar då den fokuserar på att producera ingenjörer och tekniker som är väl utrustad för det moderna arbetslivet och kan hantera komplexa tekniska och samhälleliga utmaningar.

Fakultetens vägledning för CDIO