Examinator

Handläggningsrutin för utseende av examinator på kurs och avancerad nivå.

Fakulteten har sedan vårterminen 2021 utsett examinatorer på kurs på grundnivå och avancerad nivå enligt följande handläggningsrutin. Rutinen har framgått i beslut om utseende av examinator men behovet av en handläggningsrutin för besluten har uppmärksammats och därför nu tagits fram.

Läs mer om beskrivningen här:

lnu.se/medarbetare/organisation/ftk/grundutbildning/

under stöddokument och rutiner för grundutbildning