Examinator, utseende samt byte

I enlighet med Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och
avancerad nivå (dnr. 2022/2841-1.1.1) framgår av rutinen nedan hur Fakulteten för teknik utser examinatorer.

Handläggningsrutin för utseende samt byte av examinator på kurs och avancerad nivå

Rutinen beskriver hur nya examinatorer utses för aktuella kurser, vid nedläggning av kurser samt vid byte av examinator. Dokumentet innehåller också en anökningsblankett som används av den student som önskar ansöka om byte av examinator.

FTK - Handläggningsrutin - Examinator, utseende samt byte (inkl. blankett)

FTK - Ansökningsblankett - Byte av examinator