Blommande frukträd och sittande studenter

IKT vid FTK

Vi som arbetar med pedagogisk utveckling och IKT är
Birgitta, Brian, Pia och Nina (tjänstledig).

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Pedagogisk utveckling vid kursdesign både campus och distans.
  • Stödjer, utvecklar och uppmuntrar till förnyelse av undervisningsmetoder och användandet av ny eller beprövad teknik. Blended learning.
  • ABC Learning Design - en metod för att skapa pedagogisk struktur i undervisningen.
  • ABC for Moodle Academy

  • Utbildning inom våra digitala system så som; Moodle, Zoom, LnuPlay, Survey & Report och Ouriginal (tidigare Urkund).
  • Responsverktyg - digital studentrespons, skapa interaktiva presentationer och frågor till din föreläsning. Mentimeter (fåtal licenser) och Wooclap.
  • Filminspelning och annan produktion.
  • Wikipediaprojekt i undervisningen.
  • Digital Pedagogisk Kompetens (DPK)

Funktionsmailadress: ftk.ikt@lnu.se
Gå gärna med i vår medarbetargrupp FTK - IKT
Boka en IKT-pedagog eller kontakta oss på: ftk.ikt@lnu.se

Beställ kursrum i Moodle