Beställning av kursrum i Moodle

Här beställer du som arbetar vid Fakulteten för teknik kursrum i Moodle.

Order a course room in Moodle - klick on the English button above.

Sjöfartshögskolan beställer kursrum via Kursrumsportalen.