stad

Digital pedagogisk kompetens

På fakulteten för teknik inser vi att en kedja inte är starkare än dess svagaste länk. Varje individ bör ges förutsättningar att öka sin kompetens.

Första steget kan vara att inventera nuläget kring den egna digitala pedagogiska kompetensen. Institutionen kan tillsammans enas om gemensamma mål och olika steg av utveckling.

Nedan finns ett antal verktyg som kan användas: